jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup je úložisko Java, ktoré vykonáva HTML. Je vybavený účinným a efektívnym API, ktoré zhromažďuje, analyzuje a spravuje údaje pomocou požadovaných metód DOM, CSS a jQuery.

Programátori a weboví dizajnéri môžu vyvíjať dokumenty z webových zdrojových súborov bez narušenia štruktúry zdrojových súborov. Po načítaní súborov môžu používatelia býtp prekonfigurovať alebo redizajnovať celé prvky štruktúry alebo komponenty prvkov pridaním alebo úpravou prvkov alebo obsahu alebo oboch.

Tento nástroj je koncipovaný s rozsiahlou schopnosťou poskytovať flexibilné a štandardné programovacie rozhranie používateľom v širokej rozmanitosti webového prostredia a aplikácií. Toto dáva užívateľovi potrebný prístup k zmene, odstráneniu alebo pridaniu komponentov k ich deriváciám.

jsoup dokážu dekódovať a dezintegrovať údaje do menších zložiek, aby sa dal ľahko preniesť do iných formátov. Vstupné údaje sa ťažia vo forme algoritmickej progresie, ktorá sa skladá z kódu pokynov zabudovaného do stromu zberu alebo odvodenia. Je navrhnutý tak, aby porozumel a integroval komponenty HTML tak, že dokáže načítať zložky súborov s takou flexibilitou v závislosti od kódovacej štruktúry. Ako to robí? Prechádza a zoškrabáva celú webovú stránku za účelom prístupu a vzoru na zaznamenávanie údajov. Ak je možné odvodiť údaje, bude pokračovať:

Navigácia a analýza stromu analýzy z jeho najvyššej úrovne cez konfiguračnú štruktúru na najnižšiu úroveň vzhľadom na každú jednotlivú zložku údajov. Tento prístup sa nazýva metóda analýzy zhora nadol.

Zoškriabanie údajov z najnižšej úrovne štruktúry, analýza každej zložky údajov, cez stredné kompozície na vrchol stromu analýzy alebo derivácie.

jsoup je efektívne riešenie, ktoré prechádza svojím komplexným dizajnom v priebehu niekoľkých sekúnd množstvom zložitých operácií. Tento proces zvyčajne pozostáva z troch základných fáz:

1. Fragmentácia extrahovaných znakov a údajov do menších jednoduchších paketov a analýza týchto bitov znakov a údajov, ktoré sa majú vytvoriť.

2. Výklad, ktorý je možné prečítať a zostaviť pomocou strojového jazyka, ktorý je schopný usporiadať dátové prvky podľa preferencie a ktorý sa dá použiť na vytvorenie

3. Elektronické výrazy, ktoré tvoria informácie, ktoré majú požadovanú konfiguráciu, hodnotu a relevantnosť pre používateľa.

jsoup je kompatibilný a schopný vykonávať rozsiahlu štruktúru skriptov HTML, jazykové rozhranie, programy a štýl dokumentu vrátane požiadaviek WhatWG HTML5. Rovnako dokážu rozlíšiť štruktúry HTML na ten istý objektový model dokumentu ako webové softvérové aplikácie používané na extrahovanie, navigáciu a prezentáciu dátových a informačných zdrojov na webe.

jsoup má schopnosť:

  • zoškrabať a analyzovať HTML z adresy URL, súboru alebo reťazca
  • vyhľadajte a extrahujte údaje pomocou selektora DOM Traversal alebo CSS
  • vylepšiť prvky, atribúty a text HTML
  • vymazať obsah odoslaný používateľom proti bezpečnému zoznamu bielych položiek, aby sa zabránilo útokom XSS
  • doručte prehľadné HTML

Softvér je navrhnutý tak, aby riešil všetky typy HTML bez ohľadu na konfiguráciu: od nedotknutej a overovacej až po neplatnú tag-soup: jsoup vytvorí požadovanú štruktúru analýzy.

mass gmail